ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αγ. Παρασκευή 30-1-83
ΑΡ.πρωτ. 8739/82
ΠΡΟΣ  Τη Δ/νση Δασων
ΚΟΙΝ.:1- Δημο Πεύκης
2- Επιτροπη για τη διάσωση του
Περιβάλλοντος της Πεύκ ης
Επι υπομνήματος της από 13.6.82
3-Φιλοδασικός  και Εξωραιστικος
Σύλλογος Πεύκης επι υπ’ αρ.
216/22-6-82 υπομνήματος  του

ΘΕΜΑ

Εξέταση υπομνήματος επιτροπης για τη διάσωση του Περιβάλλοντος  της Πεύκης

Σχετ.  α-2201/Ιούλιος 1982

          β-3809/21-9-82

Επι των ανωτέρω διαταγών σας σας αναφέρουμε τα κάτωθι:

1) ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΠΕΥΚΗΣ και κατά την ονομασία ΚΑΣΔΑΓΛΗ, το οποίο καλύπτεται με πεύκα μεγάλης ηλικίας, προέρχεται από το άλλοτε αγροτοδασόκτημα  Κασδαγλη, που όπως προκύπτει από το φάκελλο που υπάρχει στο αρχείο της Υπηρεσίας μας διαχειρίζετο σαν ιδιωτικό, χωρις απόφαση αναγνωρίσεως και το Υπ. Γεωργίας με την υπ΄ αριθ. 198924/42170 /8-12-79 Δ/γης του μας γνωρίζει ότι αυτό είναι δημόσιο.

2) Το εν λόγω δάσος εχει κατά το μεγαλύτερο μέρος οικοπεδοποιηθεί παράνομα από χρόνια (πλέον της 30ετίας) και μεταβιβαστεί σε τρίτους, χωρις άδεια κατατμήσεως, με αποτέλεσμα να εχουν ανεγερθεί μέσα σ΄αυτό κτίσματα και περιφράξεις. Ενώ ένα τμήμα αυτού 15 στρεμμάτων εχει δωρηθεί από την Δωροθέα Κάσδαγλη στη Κοινότητα Πευκης.

 3) Σε τμήμα του ως άνω δάσους, ως γνωστο, εχει επεκταθεί το σχέδιο πόλεως του νυν Δήμου Πεύκης, με το από 9/9/70 Β. Δ/γμα (ΦΕΚ 823-7-10-1970 Τ.Δ) και χαρακτηρίζεται ως Ο.Τ. 480 οπου και κτίσθηκε το Γυμνάσιο Πεύκης παρανόμως, δυνάμει της υπ. Αριθ, 6184/2-10-1978 αδείας οικοδομής της Υπηρεσίας Πολεοδομίας Ανατολικής Αττικής (σχετ,η 238622/2851/20-10-78 δ/γή Υπ. Γεωργίας-Θ\γ). Ενώ σε άλλο τμήμα αυτού προβλέπεται η διάνοιξη περιφερειακών δρόμων και η Επιτροπη για τη διάσωση του περιβάλλοντος Πεύκης προτείνει να γίνουν πεζόδρομοι. Με το άρθρο 9 του Ν.999/79και το Ν.998\79 το ως άνω ρυμοτομικό σχέδιο είναι άκυρο και επομένως οι δρόμοι γύρω από το δάσος δεν μπορούν να γίνουν.

 4) Απ΄όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι στο εν λόγω δάσος, το οποίο στην ουσία είναι οικόπεδα και παράνομα κτίσματα δεν γίνεται κάτι το καινούργιο καθ΄οσον μάλιστα τούτο περιβάλλεται από τα ρυμοτομικά σχέδια των Κοινοτήτων Πευκης και Λυκόβρυσης και με την πάροδο του χρόνου θα οδηγηθεί τούτο σε ολική καταστροφή εάν δεν προστατευθεί.

 5) Για τη διάσωση του δάσους με τις υπ΄αριθ.11226π.ε./17-3-79 και 8937/15-10-79 αναφορες μας προς το Υπουργείο Γεωργίας προτείναμε την απαλλοτρίωση του δάσους, έκτάσεως 80 στρεμμάτων περίπου, υπέρ του   Δημοσίου, την περίφραξή του και την αξιοποίησή του σαν Αλσος. Eπί των ανωτέρω αναφοπών μας το ΥΠ.Γεωργιας με την υπ.αριθ. 190924 \ 42170 /8-12 Δ/γή μας γνωρίζει ουτι δεν δύναται ν΄απαλλοτριωθεί γιατί δεν είναι ιδιωτικό αλλά Δημόσιο και κατά τις επιταγές του Συντάγματος και του άρθρου 49 του Δασικού Κώδικα η απαλλοτρίωση θα ήταν παράνομος.

 6) Μετά από τα ανωτέρω και την υπ΄αριθ. 210433/4310/2-11-1964 Δ/γη του Υπουργείου  Γεωργίας που αναφέρει ειδικώς για τη δωρεά των 15 στρεμ.στην Κοινότητα Πεύκης εκ μερους της Δωροθέας Κάσδαγλη, με το υπ΄αριθ.2642 /29-4-54 συμβόλαιο του Συμβ.\φου Αθηνών Ελευθ. Κ. Κωνστανταράκη,ότι είναι άκυρος ουδεμία επέμβαση από μέρους της Κοινότητας μπορεί να γίνει στα 15 στρέμματα  της ακύρου δωρεάς.

 7) Επίσης δεν είναι δυνατόν να κλείσουν οι δρόμοι που υπάρχουν μέσα στο δάσος γιατί εξυπηρετούν το δάσος από απόψεως πυρασφάλειας.

 8) Σκουπίδια κλπ. δεν υπαρχουν μέσα στο δάσος και μεμονομένες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται από την Υπηρεσία μας ως επι Δημοσίου δάσους.

 9) Η Υπηρεσία μας προστατεύει το δάσος σαν Δημόσιο και νέες περιφράξεις που γίνονται ή παράνομα κτίσματα βεβαιώνονται οι παραβάσεις και καταστρέφονται βάσει του άρθρου 71Ν 998/79. Κατόπι ν των ανωτέρω προτείνουμε να γίνει κτηματογράφηση του δάσους Κάσδαγλη, ώστε να εντοπισθούν οι διαδοχικές αλλαγές χρήσεως του μέχρι σήμερα και μετά η Υπηρεσία ν΄αποφασίσει τι μέτρα θα λάβει ,εκτιμώντας και την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

Ο Δασάρχης Πεντέλης

Κων/νος Πανέτσος

Δασολόγος με 3ο βαθμο