Προς: Συνήγορο του Πολίτη (18-01-1999)
ΘΕΜΑ: Παρέμβαση για τη διάσωση του καταπατημένου δάσους.

Προς: Δασαρχείο Πεντέλης (10-11-2000)
ΘΕΜΑ: Aυθαίρετο σπίτι του Β. Ροκά

Προς: Δασάρχη Πεντέλης (02-03-2001)
ΘΕΜΑ: Κατεδαφίσεις στο Δασος Κασδαγλη

Προς: Συνήγορο του Πολίτη (29-03-2001)
ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία για αυθαίρετη κατοικία Πονηροπουλου.

Προς: Δασαρχείο Πεντέλης (24-10-2005)
ΘΕΜΑ: Καταπατήσεις στο Δημόσιο Δασος Κασδαγλη