Πρακτικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πεύκης (9-10-1952)
ΘΕΜΑ: Υπόθεση Δεκάζου - Ενταξη στο Σχέδιο