ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (29-10-1977)
ΘΕΜΑ: Ακύρωση Διεκδίκησης

ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (21-3-1927)
ΘΕΜΑ: Κτήμα Φραγκουλάκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (12-3-1957)
ΘΕΜΑ: Εκποίηση αγροκτήματος Δεκάζου

ΥΠΕΧΩΔΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (2-7-2003)
ΘΕΜΑ: ΟΤ 400 & 441 (13α & 13β) στο Δήμο Πεύκης

Δημος Πευκης προς Ρουνακη Ιωαννη (24-6-1999)
ΘΕΜΑ: Σχετικα με αιτηση με αρ. πρωτ. 2303