Προς: Yγειονομική Υπηρεσία Ανατ. Αττικής (30-05-2001)
ΘΕΜΑ: Καταγγελία για το Αναψυκτήριο.

Προς: Δημοτικό Συμβούλιο Πεύκης (10-08-1986)
ΘΕΜΑ: Ανέγερση οικοδομής σε δασική έκταση Δημοσίου.

Προς: Προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Δήμου (3-08-2009)
ΘΕΜΑ: Επιστολή παραίτησης.

Προς: Προς τον Δήμο Πεύκης (12-06-2010)
ΘΕΜΑ: Ένσταση κατά της υπ’ αρ.60/2010 απόφασης (Ο.Τ.458α).

Προς: Προς τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας (26-03-2010)
ΘΕΜΑ: Ανάπλαση Λεωφ. Ειρήνης και πλατείας Πέρου.