Άρθρο για το Αναψυκτήριο την πισίνα και το νέο Δημαρχείο